Scores Bethlehem Raiders

Flag Team


Game Date Time Home Visitor  H   V 
Sat, 8/29/20 3:00 PM Bethlehem Raiders Bethlehem Saints      
Sat, 9/5/20 9:15 AM Bethlehem Township Bulldogs Bethlehem Raiders      
Sat, 9/12/20 3:00 PM Bethlehem Raiders Lower Macungie      
Sun, 9/20/20 9:00 AM L.C.Y.A. Bethlehem Raiders      
Sat, 9/26/20 3:00 PM Bethlehem Raiders Palmer Township      
Sat, 10/3/20 3:00 PM Bethlehem Raiders Forks Township      
Sat, 10/10/20 10:00 AM Nazareth Clippers Bethlehem Raiders      
Sat, 10/17/20 9:00 AM Hokey Bethlehem Raiders